Nie obsługuję flasha :-(

Usługi

Jesteśmy doświadczonymi konsultantami w dziedzinie komunikowania, znamy wagę wypowiedzi naszych klientów i uważnie słuchamy opinii innych. Wiemy, że skuteczne public relations służy przede wszystkim osiąganiu najważniejszych celów biznesowych przez przedsiębiorstwa i instytucje.


Zakres naszych usług obejmuje:


- strategiczny konsulting w zakresie komunikowania, definiowanie problemów komunikacyjnych i określanie sposobów ich rozwiązywania,

- współdziałanie z menedżerami w trakcie kontrowersji biznesowych, zarządzanie komunikowaniem podczas sytuacji kryzysowych, przekształceń własnościowych i sporów pracowniczych,

- kontakty z dziennikarzami w Polsce i w innych krajach, organizację briefingów, konferencji prasowych, spotkań i wywiadów,

- przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjnych, akcji promocyjnych nowych produktów i usług,

- organizację seminariów, spotkań, uroczystości, imprez i wydarzeń specjalnych skierowanych do mediów, klientów, analityków, inwestorów i innych grup, współpracę z ekspertami od rozmaitych technologii,

- doradztwo podczas emisji akcji i ich notowania na giełdzie papierów wartościowych, wsparcie dla komórek relacji inwestorskich przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych,

- opracowanie publikacji, biuletynów, broszur, ulotek i innych materiałów informacyjnych,

- badania adresatów programów komunikacyjnych, współpracę z instytutami badania opinii publicznej, monitorowanie i analizę zawartości mediów i Internetu,

- tworzenie od podstaw działów public relations i szkolenie ich pracowników.


Proponujemy:


  • Doradzamy szefom i menedżerom firm i instytucji w wymianie informacji i utrzymywaniu dialogu z otoczeniem biznesowym, z klientami, partnerami handlowymi, inwestorami, z mediami i z instytucjami publicznymi.
  • Nasi klienci w każdej sytuacji mogą liczyć na doradztwo wyłącznie doświadczonych ekspertów komunikowania o długoletnim stażu, wspartych przez młodszych współpracowników.
  • Pomagamy przedstawić stanowisko klienta podczas konfliktów i sporów prawnych, sytuacji kryzysowych, w trakcie zmian organizacyjnych i kadrowych.
  • Sprawnie współpracujemy z prawnikami, audytorami, windykatorami, specjalistami ds. bezpieczeństwa, doradcami podatkowymi, marketingowymi, agencjami reklamowymi i z innymi konsultantami.
  • Rozumiemy, jakich informacji potrzebują dziennikarze, klienci, analitycy, inwestorzy, eksperci z branży – i umiemy je dostarczyć w dłuższej perspektywie.
  • Stosujemy w praktyce różne techniki i narzędzia komunikowania, niekoniecznie ze standardowego repertuaru PR: relacje z dziennikarzami, konferencje prasowe, ulotki i broszury, ogólnopolskie wysyłki bezadresowe, plakaty, reklamę w mediach, przedsięwzięcia edukacyjne, seminaria szkoleniowe, ilościowe i jakościowe badania opinii.
  • Pamiętamy przy tym, że Polska składa się nie tylko z Warszawy, a media regionalne i lokalne są często bliższe odbiorcom niż główne stacje, rozgłośnie i tytuły ogólnopolskie. Mamy bardzo dobre rozeznanie na regionalnych i lokalnych rynkach mediów i utrzymujemy robocze kontakty z dziennikarzami i wydawcami z całej Polski.
  • I wiemy, że w budowaniu wiarygodności firm i instytucji i zaufania do nich nic nie zastąpi osobistego kontaktu z szefami i bezpośredniej wymiany opinii.


Powrót do strony głównej

O FIRMIE | USŁUGI | WARTOŚCI | ZAUFALI NAM | NASZA DZIAŁALNOŚĆ | NOWI KLIENCI | KONTAKT